Støtt advokater i frontlinjen

 

En stor takk for bidraget!

Ved spørsmål, ta kontakt med oss på stottespiller@amnesty.no.

Skattefradrag gis for gaver fra minst 500,- kroner til maksimalt 25 000,-. Ta kontakt med oss når bidraget er betalt, så vil Amnesty sende inn nødvendig dokumentasjon til skattemyndighetene.

Vi gjør oppmerksom på at donasjoner gjennom dennes siden vurderes opp mot Amnestys etiske retningslinjer. Faktura tilsendes på e-post etter at slik vurdering er gjennomført.